...حقوق نوشت...

نویسندگان
پیوندها

۶ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۰ ثبت شده است

مشارکت های مجرمانه!

فاطمه علیزاده | پنجشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۰، ۰۹:۰۴ ق.ظ
مهمترین مباحث حقوقی مربوط به مشارکت محرمانه چیست؟

- اساساً شرکت در جرم چیست؟ ارکان آن کدام است؟

- شرایط و قلمرو شرکت در جرم تعزیری با جرایم دیگر مثل حدود، قصاص تفاوت دارد؟ اگر آری چه تفاوتی است؟

- تناسب مجازات شریک جرم با جرم ارتکاب یافته چطور مشخص می شود؟

 آیا درصدد مشارکت در میزان مجازات تأثیر مستقیم دارد؟

- شرایط تحقق معاونت در جرم کدام است؟

تفاوت شرایط تحقق معاونت با شرایط تحقق  مشارکت چیست؟

- آیا داشتن عناوین خاصی مثل سردسته بودن، سبب می شود مشارکت مجرمانه آثار دیگری را داشته باشد؟

شرکت در جرم در باب سوم  از کتاب نخستین قانون مجازات اسلامی مطرح گردیده است و قانون گذار ایرانی کوشیده است تا برخی از مسائلی را که در بالا به آنها اشاره گردید جوابگو باشد.

سکوت قانون از تعریف مشارکت محرمانه

برخی بر این باورند که هر چند چنانکه اشاره گردید قانون مجازات اسلامی از شرکت در جرم به تفصیل سخن گفته است اما تعریف دقیق و مشخصی را در این خصوص ارایه نداده است! اما با این وصف می توان با توجه به ماده 42 قانون مجازات اسلامی برخی ارکان مشارکت در جرم را بدست آورد.

اگر شخص الف بطور غیر عمدی آسیبی به ب وارد نماید و شخص ج بطور عمدی آسیب دیگری را به ب وارد کنند و قتل بر اثر هر دو آسیب حاصل شود؛ شرکت دو جرم قتل محقق است اما مجازات آن دو متفاوت است و اوّلی آسیبی را که وارد کرده می دهد و دومی قصاص می شود (البته با اخذ مابه التفاوت دیه).

رکن اول مشارکت مجرمانه:   استناد جرم به همه اشخاص مشارکت کننده

بر طبق ماده اشاره شده از قانون مجازات اسلامی چنانچه جرم به عمل همه مشارکت کنندگان در جرم مستند باشد دیگر تفاوتی ندارد که آیا عمل همه آنها برای وقوع جرم کافی باشد یا نباشد؛

به عنوان مثال اگر یک نفر با چاقی ضربه ای را به الف زده و سپس شخصی دیگری او را از پله های آپارتمان به پایین هل داده و پزشک قانونی اعلام نماید که قتل بر اثر ضربه چاقو و ضربه ناشی از برخورد با پله های آپارتمان تحقق یافته است؛ آنها شرکت در جرم قتل خواهند بود حتی اگر ضربات چاقو بقدری عمیق بوده که به تنهایی برای کشتن او کافی می بود.

رکن دوم مشارکت مجرمانه: ارادی بودن عمل همه مشارکت کنندگان در جرم

ارادی بودن عمل همه مشارکت کنندگان در جرم با وجود اینکه قانون گذار ایرانی در ماده ی 42 قانون مجازات اسلامی با عبارت «عالماً عامداً» مشارکت مجرمانه را آغاز نموده است اما با توجه به اینکه شرکت در جرم در عمل صرفاً توسط اشخاص با علم و عمد صورت نمی گیرد حقوقدانان و فقهای عظام مشارکت در قتل یا سایر جرایم را منوط به علم و عمد همه ی مشارکت کنندگان نکرده اند؛

اگر شخص الف بطور غیر عمدی آسیبی به ب وارد نماید و شخص ج بطور عمدی آسیب دیگری را به ب وارد کنند و قتل بر اثر هر دو آسیب حاصل شود؛ شرکت دو جرم قتل محقق است اما مجازات آن دو متفاوت است و اوّلی آسیبی را که وارد کرده می دهد و دومی قصاص می شود (البته با اخذ مابه التفاوت دیه).

نکته بسیار مهم دلیل این قید(علم عمد) توسط قانون گذارچیست ؟

بهترین پاسخی که به نظر نگارنده این مقاله برای این سوال می توان ارایه داد این است که دلیل این قید(علم عمد) توسط قانون گذار این است که در ماده ی 42 ق.م.ا درصدد بیان نحوه ی مجازات شرکای جرم در هنگامی است که همه ی آنها علم و عمد دارند نه اینکه شرکت در جرم منحصر به حالت علم و عمد همه ی شرکای جرم است

 به عنوان مثال اگر شخص الف بطور غیر عمدی آسیبی به ب وارد نماید و شخص ج بطور عمدی آسیب دیگری را به ب وارد کنند و قتل بر اثر هر دو آسیب حاصل شود؛ شرکت دو جرم قتل محقق است اما مجازات آن دو متفاوت است و اوّلی آسیبی را که وارد کرده می دهد و دومی قصاص می شود (البته با اخذ مابه التفاوت دیه).

اما به هر حال ارادی بودن عمل هر دو شخص مشارکت کننده شرط تحقق مشارکت مجرمانه است و این شرط غیر از علم و عمد است و البته به جرایمی همچون زنا که اراده و رضایت هردو طرف هم که باشد جرم محقق است نباید  مشارکت اطلاق گردد .

نتیجه

مشارکت در جرم به عنوان مساله ای حقوقی که در اخبار و وقایع روزمره جامعه در همه جای دنیای کنونی ما وجود دارد و متاسفانه آمار حاکی از افزایش روزافزون آنها دارد مطرح است .

  • فاطمه علیزاده

اشنایی با پلیس بین المللی (اینترپل)....

فاطمه علیزاده | جمعه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۰، ۰۱:۰۷ ب.ظ

آشنایی با سازمان اینترپل و اداره کل پلیس بین الملل ناجا

سازمان اینترپل:

سازمان بین المللی پلیس جنایی (اینترپل) در سال 1923 میلادی ( 1302 ه. ش. ) طی اجلاسی که در کشور اتریش با حضور رؤسای پلیس هفت کشور برگزار شد، با عنوان «کمیسیون بین‌المللی پلیس جنایی» پایه‌گذاری و مقر آن شهر وین تعیین شد. هدف از تشکیل این کمیسیون ایجاد یک سیستم کنترل و مقابله بین‌المللی با جرایم و تأسیس مرکزی برای مبادله اطلاعات و اخبار بین پلیس کشورهای مختلف بود.

این کمیسیون تا وقوع جنگ جهانی دوم فعالیت خود را گسترش داد. بعد از جنگ جهانی دوم و در سال 1946 اجلاسی در بروکسل (بلژیک) برای تجدید فعالیت و تعیین مفهوم کلی همکاری‌های پلیس بین‌الملل برگزار گردید و طی آن مقررات و قوانین جدیدی تصویب شد. در این اجلاس « اینترپل» به عنوان نام اختصاری اداره مرکزی انتخاب شد و به تدریج کشورهای بیشتری به عضویت این کمیسیون درآمدند. سپس در سال 1956 اساسنامه اصلاح شد و نام «کمیسیون بین‌المللی پلیس جنایی» به «سازمان بین‌المللی پلیس جنایی» جنایی تغییر یافت

  • فاطمه علیزاده

معاونت در جرم....

فاطمه علیزاده | پنجشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۰، ۰۹:۴۸ ق.ظ

معاونت در جرم عبارت است از همکاری با فاعل یا شریک جرم به یکی از صور معینه قانونی،

بدون مداخله در عملیات اجرایی جرم ، قبل یا مقارن با وقوع آن.
تذکر این نکته لازم به نظر می رسد که :
مجرمانه بودن عمل اصلی شرط تحقق معاونت است.بدین معنا که رکن قانونی معاونت در جرم آن است که مباشر عمل ، عملش مجرمانه باشد تا کار شخص فعل معاونت محصوب شود.البته
ممکن است فعل معاون فی نفسه جرم محسوب شود و ممکن است فعل او جرم نباشد.
وجه تمایز معاون با شریک جرم از حیث ماهیت عمل مجرمانه
اگر دو نفر یا بیشتر در تحقق یک جرم دخالت مستقیم داشته باشند ،به صورتی که عمل هر کدام تاثیر در تحقق ماهیت جرم داشته باشد ، در اینصورت اینان شریک جرم محصوب می شوند.
اما همانگونه که در سابق ذکر شد ، معاونت در جرم در صورتی تحقق میابد که شخص معاون دخالتی در اصل تحقق جرم ندارد بلکه مقدمات کار مجرم را فراهم میسازد.
  • فاطمه علیزاده

روز معلم مباااااااارک......

فاطمه علیزاده | دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۰، ۰۴:۳۶ ق.ظ

عارفان با عشق عارف می شوند

بهترین مردم معلم می شوند

عشق با عارف مکمل می شود

هر که عاشق شد معلم می شود
  • فاطمه علیزاده

نمونه سوال ترم دوم حقوق....

فاطمه علیزاده | سه شنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۰، ۰۸:۲۱ ق.ظ

حقوق جزای عمومی 2 - نمونه سوال 1 -دانلود

حقوق جزای عمومی 2 - نمونه سوال 2 -دانلود

حقوق جزایی عمومی 2 - نمونه سوال 3 -دانلود

حقوق اساسی 1- نمونه سوال 1 -دانلود

حقوق اساسی 1 - نمونه سوال 2 -دانلود

 

حقوق تجارت 1 - نمونه سوال 1-دانلود

حقوق تجارت 1 - نمونه سوال 2 -دانلود

حقوق تجارت 1 - نمونه سوال 3 -دانلود

حقوق تجارت 1 - نمونه سوال 4-دانلود

حقوق تجارت 1 اشخاص - نمونه سوال 3 -دانلود

 

اصول فقه 1 - نمونه سوال 1 -دانلود

اصول فقه 1 - نمونه سوال 2 -دانلود

اصول فقه 1- نمونه سوال 3 -دانلود

اصول فقه 1 - نمونه سوال 4 -دانلود

اصول فقه 1 - نمونه سوال 5 -دانلود

اصول فقه 1 - نمونه سوال 6-دانلود

 

حقوق مدنی 2 - نمونه سوال 1 -دانلود

حقوق مدنی 2 - نمونه سوال 2 -دانلود

حقوق مدنی 2 - نمونه سوال 3 -دانلود

  • فاطمه علیزاده

جایگاه شرکت در جرم در حقوق موضوعه ایران ...

فاطمه علیزاده | يكشنبه, ۴ ارديبهشت ۱۳۹۰، ۰۱:۵۵ ب.ظ

خلاصه:
در این مقاله به بررسی ماهیت و عناصر شرکت در جرم در حقوق ایران می پردازیم. در ابتدا نیز به ارائه تعریف لغوی و اصطلاحی آن می پردازیم. بنابراین ابتدا تعریف لغوی شرکت در جرم را یادآور می‌شویم و آن‌گاه به تعریف حقوقی موضوع می‌پردازیم.

گفتار اول: تعریف شرکت در جرم
الف) تعریف لغوی
در تعریف لغوی شرکت در جرم، دو کلمه شرکت و جرم موردنظر است. که شرکت در معانی شریک شدن، همدست شدن در کاری (معانی مصدری آن). «شراکت» «معنای خاص مصدری». «همراهی کردن، همکاری کردن، و بطور کلی اتحاد چیز یا کسی برای غرض یا نفعی عام یا خاص» و کلمه «شرکت داشتن» که به عنوان مصدری مرکب به کار می‌رود دارای «سهیم بودن شریک بودن، نقشی به عهده داشتن «کاری» ، «شرکت جستن، دخالت نمودن «پیوستن» آمده است.

  • فاطمه علیزاده